El futur de les ciutats

Aquest dimecres, 24 de març, es farà a Sant Boi, la II jornada TECH Cities  on una vintena d’ajuntaments i institucions ens reunirem per reflexionar sobre l’agenda urbana. Ja ho vam fer l’any 2019, i ara ens tornarem a trobar  per posar en comú les noves perspectives que se’ns obren en el futur i la importància de repensar la planificació de les ciutats des d’una perspectiva sostenible i responsable.

És important posar sobre la taula reptes i compartir experiències  per aprofitar sinèrgies. El futur de les nostres ciutats passa necessàriament per adequar  la realitat física  a les noves condicions i necessitats de la futura col·lectivitat urbana. I, en aquest context, la millora de les condicions mediambientals emergeix com una de les garanties de la qualitat de vida; la natura és part de la ciutat i no només un entorn exterior.

En aquest camí vam començar fa uns anys a la nostra ciutat amb el projecte Cornellà Natura, amb l’objectiu de fer de la ciutat un espai de convivència amable, sostenible, confortable i alhora respectuós amb el medi ambient. Seguim en aquest camí i compartir amb altres municipis de l’entorn projectes comuns per avançar des de la gestió col·lectiva en un entorn metropolità on puguem caminar en la mateixa direcció.