"El informe de Brodeck"

Philippe Claudel
Salamandra (castellà) i La Magrana (català)