Escola de muntanya i esports de natura

Feia temps que un grup de persones del barri d’Almeda, en concret en Juan Ruiz i l’entitat de l’UEC em van proposar la possibilitat de poder crear un centre destinat a la formació i pràctica d’activitats de muntanya i esports de natura en general. Les raons d’aquesta iniciativa eren molt clares: hi ha gent a Cornellà amb aquesta inquietud, hi ha gent que practica habitualment activitats de lleure a la muntanya, i és important disposar a la ciutat d’un centre que no sols aglutini a les persones amb aquesta afició, sinó també crear una oferta formativa de caràcter cultural-esportiu per a les noves generacions (el nostre futur). A la ciutat hi ha una gran tradició excursionista, gràcies a iniciatives col•lectives organitzades, algunes de caràcter individual i altres més puntuals i esporàdiques.
Aquest tipus d’equipament necessita no solament una certa maduració -no tant sols pel cost de la inversió- sinó també per poder-lo ubicar al lloc adequat i assegurar el seu funcionament amb garanties de funcionament i consolidació. Hi havia preguntes que ja tenien resposta i probablement mancava posar-hi data, doncs aquests tipus d’actuació cal graduar-les en el temps, no es pot fer tot de cop.
I ha arribat l’hora, el nou Fons Estatal per la Ocupació i la Sostenibilitat Local ha permès posar data a la seva construcció a l'assegurar el finançament total de la inversió, uns 780.000 Euros i l’ocupació d'unes 30 persones al llarg de sis mesos.
El lloc escollit crec que també és el més encertat, dins del Parc de Can Mercader, a l'edifici de Polítiques d’Ocupació ubicat al costat del Palau. La rehabilitació permetrà no sols arreglar un problema endèmic de la coberta de l’edifici i dels seus desaigües, sinó donar-li un aspecte més agradable a una de les seves façanes laterals amb la instal•lació d’un “rocòdrom o palestra”.
La seva ubicació farà augmentar encara més les activitats que habitualment es porten a terme al parc durant la setmana, obrint una nova oferta atractiva per a nous col•lectius de persones. Aquest nou espai serà una realitat el proper any i seguirà completant el nostre mapa d’equipaments i serveis que la ciutat ofereix als seus ciutadanes i ciutadanes.