Escola Oficial d’Idiomes

Dins del Pacte per l’Educació que vàrem signar amb la Conselleria d’Educació de la Generalitat, a l’antic CEIP Ignasi Iglesias (al barri del Pedró i a un lloc central de la ciutat) es contempla la rehabilitació dels seus espais per la concentració de les dues escoles d’adults que disposem, una al nord i l’altre en el sud del municipi, la creació de l’aula d’acollida i la construcció de la primera Escola Oficial d’Idiomes que podrem tenir.
Els dos primers projectes ja es van començar a executar a principis d’aquest curs escolar. El primer serà una realitat ben aviat i el segon ja ho és des de fa un temps. Restava l’Escola Oficial d’Idiomes que, per la seva envergadura i per la dificultat del seu finançament, no tenia fixat cap calendari.
La oportunitat donada pel nou Fons extraordinari que ha creat l’Estat ens ha permès poder incorporar el projecte i executar-lo durant aquest any, per tal de que pugui ser una realitat l’any vinent.
La previsió de la durada de l’obra serà d'uns 7 mesos, i està previst que comenci el mes de maig. Un milió d’Euros, uns 10 treballadors amb una dedicació mínima d'unes 2.100 jornades ho faran possible. Estic convençut que uns 1000 ciutadans i ciutadanes de Cornellà es podran beneficiar d’aquesta iniciativa.
Al meu entendre el lloc és el més adequat, en el centre del municipi, ben comunicat, a prop des les estacions del tramvia i autobusos.
Ara s’està dissenyant la seva oferta que ha de donar resposta no sols a aquells que ja en l’actualitat segur que estan utilitzant centres dels municipis propers, sinó a nous que amb la seva ubicació a la ciutat es decidiran a matricular-se. Dominar idiomes obre nous horitzons a les nostres vides.
És una aposta de present, pensant en el futur.