Escoltar els infants

Ahir va tenir lloc la darrera reunió d’aquest curs del Consell d’infants, un fòrum en què escolars de diversos centres de la ciutat reflexionen, parlen de les seves necessitats i també del que veuen a la ciutat i al seu entorn més immediat. Sempre és gratificant i productiu escoltar les seves veus, sempre sinceres, i reconèixer en les seves mirades gestos i valors com ara la igualtat, la justícia o la pau; i també, quina és la percepció de la realitat que vivim.
Després de tot un curs de treball ens presenten les seves propostes de millora des d’una perspectiva constructiva. Ahir vam parlar una bona estona de tecnologia, perquè ens han presentat una proposta per millorar la part de la web municipal que parla d’ells. Vam xerrar de com aquesta influeix en la seva vida quotidiana, com és part de la seva gestió del dia a dia i centra, en molts casos, les seves relacions. Els hi vaig fer la reflexió de què la tecnologia no ha de substituir mai les relacions humanes, el contacte directe, els espais de diàleg i de comunicació directa; que les biblioteques són un espai de coneixement més enllà d’Internet, de relació i d’aprenentatge i que llegir, és fonamental per aprendre, per tenir criteri, per ser lliures a l’hora de pensar i de ser crítics i responsables.
Ells ens ensenyen moltes coses, però també des del punt de vista dels adults, hem de ser conscients que hem de tenir cura del camí i les eines que posem al seu abast perquè és la nostra responsabilitat com a pares i com a societat.