'Fem ponts' entre les empreses i l'educació dels joves

Una de les conseqüències de l'actual crisi econòmica més evidents és l’alta taxa d’atur, i molt especialment entre la població jove. És una situació que, a més d’afectar el benestar de les persones afectades i l’organització familiar, quan s’allarga en el temps acaba sent molt perjudicial per a la nostra economia, per a la seva competitivitat i per a la capacitat de tota una generació de treballar i progressar.
Òbviament, no només hem d’esperar que la situació econòmica macro millori, sinó que ens hem de preocupar perquè les eines que tenim, com una educació pública al servei de la societat i de la igualtat d’oportunitats, serveixin per revertir aquesta situació. La formació professional és una eina molt important en aquest sentit. El 8 de novembre, al Citilab, es van celebrar les jornades ‘Fem Ponts’, amb 180 persones inscrites, i amb la participació dels instituts Miquel Martí i Pol i Esteve Terradas, les fundacions El Llindar i La Carena, entre d’altres entitats vinculades a aquest àmbit.
La primera conclusió que en vam treure és que cal trobar noves vies de col·laboració entre el sistema educatiu i les empreses, i les administracions tenim l’obligació de facilitar aquesta entesa, marc en el qual, precisament, va tenir lloc la jornada del Citilab. Vam comptar amb importants ponents, com Rosa Garcia, directora general de Siemens, Antonio Cañete, secretari general de Pimec, o la participació en l’organització del Gremi d’Instal·ladors del Baix.
Molts dels participants van subratllar la importància de incidir en l’orientació educativa com més aviat millor, en els primers passos dels estudiants dins de l’ESO, per aconseguir els resultats adequats. Així també creuen que es reduirien les taxes d’absentisme escolar: tenint més clar on vols arribar, et resulta més fàcil implicar-te en el que estàs fent.
I un darrer element a destacar, i més tenint en compte la professionalitat amb què es treballa als instituts Miquel Martí i Pol i Esteve Terradas, és que cal posar en valor les possibilitats de l’FP inicial (més de 20 opcions en aquests dos centres), així com la gran importància de l’experiència de l’FP dual, amb èxit en altres països i que Siemens ja ha posat a prova amb alumnes de la nostra ciutat.