Fiscalitat municipal: un esforç necessari

Les mesures extraordinàries que ha hagut de prendre l'Ajuntament des del primer moment de la crisi han tingut abast en pràcticament tots els seus òrgans d'actuació, i evidentment també en els instruments de finançament: que, val la pena recordar-ho, i donades les limitacions legals actuals, ens deixen poc marge de maniobra a l'hora d'assumir despeses extraordinàries.

Tot i això, com és lògic, atenent a la situació generada el mes de març per la Covid-19, vam actuar amb una primera mesura preventiva de suspensió sobre taxes, preus públics i tributs municipals.

D'acord amb la normalització de la situació, hem anat dibuixant les mesures socials excepcionals necessàries per poder actuar en aquells àmbits o sectors, o en aquelles famílies, que més dificultats tindran per poder tornar a una situació de normalitat; en el meu escrit de dilluns passat, en vaig fer un primer repàs.

Però hem de trobar un equilibri entre totes les facilitats i ajudes que podem donar amb la necessitat de garantir els ingressos tributaris, perquè és la via bàsica per finançar-los. Si no, l'Ajuntament tindria dificultats per assumir no només el pla d'ajudes o les mesures excepcionals que ja hem aprovat, sinó que també es veuria afectat el seu funcionament ordinari. Plantejar-ho d'una altra manera, seria fer demagògia. I compto amb la sensatesa dels grups polítics municipals que també han entès la situació, i es van sumar a l'acord base sobre el qual haurem de treballar.

En aquest pla de mesures complementàries sobre la fiscalitat municipal, es tracta ara de modificar el calendari fiscal d'aquest 2020 per prolongar o desplaçar els períodes de pagament, suspendre algunes ordenances en concret, i desplegar ajudes de subvenció, que s'hauran de fer efectives amb els acords dels òrgans pertinents.

Per exemple, amb el retorn, o l'abonament de la part proporcional no prestada d'alguns serveis educatius o esportius de l'Ajuntament, la suspensió de part de les taxes per ús de l'espai públic segons el temps que el sector de l'hostaleria ha estat aturat (i altres relacionades amb les activitats i els mercats), la suspensió de la taxa d'horts urbans aquest any, entre d'altres.

En conclusió, seguirem buscant la manera de adequar l'esforç d'uns i altres, amb la capacitat que ha de tenir l'Ajuntament per poder actuar contundentment, amb les eines que té, per fer front a la crisi. Un esforç que caldrà fer en comú, i des del consens.