Fomentant valors per als empresaris

Les petites i mitjanes empreses són un dels motors i valors de la nostra economia. Són empreses que en els actuals moments de crisi econòmica poden trobar en l'exportació una via de creixement, encara que en molts casos per les seves estructures desconeixen els mecanismes per dur-la a terme. Per això, des de fa diversos anys, a l'Auditori engeguem la Jornada ExportPymes, que en aquesta ocasió serà el proper dimecres. Durant tot el dia, al voltant de 200 empreses compartiran experiències amb la voluntat d'afavorir mecanismes de col•laboració, així com obtenir informació sobre els processos per poder sumar-se a aquest sector, els canals de distribució, els circuits de transport, els sistemes de gestió, etc. És una iniciativa interessant ja que pot ajudar a buscar solucions productives i eficients per a aquestes empreses que són majoritàries a la nostra comarca.
En el mateix escenari i sota el mateix prisma de reflexió, el divendres tindrem a la plataforma Cornellà Creació a Antonio Cañete, secretari general de PIMEC, per aprofundir més en aquest i altres aspectes que poden influir en el creixement de les nostres empreses.
La lectura de tot plegat és que hem de ser proactius en aquest context, hem de treballar conjuntament per crear sinergies i alternatives que permetin poc a poc la reactivació de la nostra economia.