Garantim el foc per les festes

Totes les iniciatives endegades durant les darreres setmanes per tal d’evitar que la normativa europea sobre articles pirotècnics afectés les nostres festes de diables i correfocs s’han vist reforçades amb el suport a les festes de foc que des del ministeri d’Indústria s’ha fet públic fa uns dies.
Un any enrera a Cornellà vam celebrar els 25 anys del “Corndefoc”, el correfoc que fem al Corpus, i al darrer ple la majoria de les forces polítiques a la ciutat vam aprovar una moció en la línia de recolzar les negociacions que permetessin que l’aplicació de la directiva europea sobre pirotècnia, prevista per a l’any vinent, fos respectuosa amb les diferents representacions festives que els grups de foc i les colles infantils fan.
Quan el ministre Sebastián diu que aquesta directiva “en cap cas” perjudicarà festes com la Patum de Berga, els correfocs o els diables, a tots els pobles i ciutats ens envaeix una important satisfacció perquè podrem garantir una de les festes populars més emblemàtiques d’aquest país, una festa ancestral que volem que es mantingui, amb les garanties de seguretat necessàries, com fins ara.