Hora de triar entre les propostes dels Pressupostos Participatius

A partir d’avui i fins al 30 de setembre la ciutadania té la paraula per donar el seu recolzament a alguns dels 87 projectes que han estat seleccionats per la comissió tècnica que ha avaluat les 265 propostes presentades per moltes ciutadanes i ciutadans, als quals vull agrair les seves reflexions i aportacions.

Malauradament, moltes propostes no han pogut passar aquest tall per diferents raons: és comprensible, perquè no és gens senzill distingir propostes d’inversió en els termes que preveu la Llei, moltes d’elles es podran estudiar per poder-les encabir dins d’altres programes de gestió i funcionament en un futur. Ni tampoc és fàcil determinar si una proposta es podrà executar per no disposar l’Ajuntament de la titularitat del lloc on s’ha de fer la inversió; o bé estimar el cost real que pot representar l’actuació que es proposa, i les seves conseqüències posteriors en la despesa corrent. Tot un repte, que pel resultat que s’ha donat, demostra que la iniciativa impulsada ha estat positiva.

En experiències que s’han portat a terme en altres municipis, potser era més senzill per a la ciutadania, ja que només havien de votar les seves prioritats en una llista de projectes prèviament confeccionada des de l’Administració. A Cornellà hem obert aquest procés des del principi fins al final, i hi destinarem més d’un milió d’euros del pressupost d’inversions per a 2017.

Veureu que hi ha propostes per a cadascun dels barris, i també per al conjunt de la ciutat, que són 37. Als barris es distribueixen de la següent forma: Sant Ildefons 14, el Pedró 12 , la Gavarra 10, Fontsanta-Fatjó 6, Centre 5, Riera 2 i Almeda 1. Algunes propostes inicialment estaven plantejades per a un barri, però segons el lloc d’ubicació s’han considerat de ciutat.

Per temes plantejats, “Parcs i jocs infantils” té 31 propostes (34,44%), seguit per “Mobilitat i seguretat vial” amb 15 (16,67%) i “Esports” amb 12 (13,33%). N’hi ha també de Cultura, Educació, Medi Ambient, Millores en l’Espai Públic...

Ara és de nou el vostre torn, perquè doneu recolzament fins a tres dels 87 projectes seleccionats, per completar aquesta experiència, i de la qual cal també prendre bona nota, per millorar-la de cara al futur. Us encoratjo a que entreu a la pàgina web http://pressupostosparticipatius.cornella.cat, repasseu les propostes i doneu el vostre recolzament a aquelles que considereu més adients.