Igualtat de gènere: compromís social

Avui iniciem a la nostra ciutat la tercera edició de la Universitat d’Estiu de les Dones. Un programa que referma el nostre compromís d'obrir espais de reflexió, de diàleg, per pensar. Experts de diferents disciplines reflexionaran sobre la igualtat de gènere des de vessants molt variades. L’objectiu, no és altre que articular eines de debat i anàlisi per conscienciar a la població sobre la necessitat d’articular mecanismes des de tots els sectors socials per aconseguir una igualtat de gènere real.
Comptem amb el suport de la Universitat de Barcelona per fer sentir veus i posar alertes en temes que tenen com a element bàsic de fons el factor educatiu. Es parlarà d’immigració, del mercat laboral, del paper de la dona en l’entorn urbà, el tractament de la dona en els mitjans de comunicació i la publicitat, el seu paper en els conflictes armats i la violència masclista amb les seves implicacions quotidianes,entre d’altres. En definitiva, parlarem durant tota la setmana d’un tema que és i ha de ser un objectiu social i un compromís prioritari i unilateral en ple segle XXI.