Impulsem el lloguer social

Fa uns mesos vam rebre una plusvàlua de 875.000 euros per la venda d’un immoble al WTC Almeda Parc, i com ja vam fer l’any passat al percebre  una altra, vam decidir destinar-la a donar suport als col·lectius més vulnerables de la ciutat. En aquesta ocasió, una part va ser per crear un fons per a oferir ajudes als universitaris sense recursos perquè poguéssim fer front a les despeses de matriculació. Una altre part, 735.000 euros, la vam dedicar a crear un fons d’habitatge per a lloguer social.  
En aquest darrer cas, per porta-ho a terme necessitem la implicació de ciutadans que tinguin un pis buit a Cornellà i el cedeixin per a lloguer social. El nostre objectiu és doble, per una banda ajudar a persones que estan angoixades perquè han perdut la seva llar o no poden fer front a lloguers a preus de mercat i, per altra, oferir una sortida a propietaris que tenen pisos buits amb la garantia del pagament del cent per cent del lloguer i de que els habitatges es mantindran en bones condicions. 
L’empresa municipal Procornellà, serà l’encarregada de portar a terme totes les gestions. Les persones interessades s’han de posar en contacte amb les seves oficines i des d’allà es formalitzarà un contracte d’arrendament amb els propietaris. Posteriorment, mitjançant els serveis socials municipals es determinaran les persones que tindran accés a aquestes. L’Ajuntament assumirà una gran part d’aquest lloguer. que en cap cas, serà superior a 500 euros, mentre que les famílies assumiran prop del 35%.