La nova línia 94, una millora en racionalitat i comoditat

La setmana vinent comença a funcionar la nova línia 94 d'autobús, amb l'objectiu de millorar en termes de mobilitat, de rapidesa i d'agilitat el transport públic intern a la ciutat de Cornellà. Té un recorregut gairebé paral·lel a la línia 95, però en sentit contrari, fent més racionals tant els desplaçaments com les esperes.
Parlem d'una línia de curts recorreguts, gairebé capil·lar, destinada a fer més propers uns barris als altres, destinada a apropar-nos a equipaments, a llocs de treball, a l'escola... Això és important en una ciutat com la nostra: no és gran en extensió, però en els darrers anys hi ha barris que han crescut, que han millorat la seva integració a la ciutat; s'hi han creat nous equipaments ciudadans, nous sectors de creixement econòmic amb empreses noves.
Tenir aquesta nova línia és important, però ho és més encara que en traguem partit: el transport públic té sentit perquè hi ha una demanda ciutadana per fer-lo servir, i és el que ara ens toca, utilitzar-la, treient profit de les targetes integrades, entenent que el transport públic contribueix a una millor mobilitat de tothom dins la ciutat i a la sostenibilitat.