La seguretat en època de pandèmia

A principis de juny vam tenir reunió telemàtica de la Junta de Seguretat Local ( de la que formen part tots els cossos de seguretat que actuen a la ciutat)  per fer  balanç de l’evolució dels principals estàndards  de delictes i patrons que es generen  i la forma de treballar per prevenir-los i reduir-los.

Evidentment, els patrons delictius van variar  després del  decret de l’estat d’alarma per la Covid-19, i també vam haver de adaptar en temps rècord els nostres recursos humans i tècnics, així com reorganitzar  els nostres operatius per donar resposta a les noves necessitats.

Abans d’avançar en les dades, m’agradaria destacar l’esforç  encomiable  que han fet tots ells durant aquest període, que encara dura, per garantir la seguretat de les persones  i vetllar pel compliment de les normatives marcades per les autoritats sanitàries, amb l’objectiu de protegir la nostra salut. És just reconèixer aquesta tasca , perquè ha estat un any dur, difícil, i han tornar a  mostrar la seva professionalitat i capacitat de servei i compromís.

En aquest context es va posar en marxa el dispositiu ‘Oris’,  especialment dissenyat  per controlar el seguiment de les mesures marcades pel Govern Central, amb la identificació de vehicles i la mobilitat personal quan les restriccions eren més dures. Va ser  habitual trobar a les entrades i sortides de la ciutat, o en alguns espais públics,  la presència més periòdica d’agents fent controls i seguiment. Un període on es van multiplicar les sancions administratives per l’incompliment de les normatives que tenien a veure amb el  confinament i reducció de la mobilitat.

Posteriorment, i analitzant les dades mostrades pels Mossos d’Esquadra en el darrer any (entre maig de 2020 i abril de 2021), els fets delictius s’han reduït un 7,2% en totes les tipologies respecte al mateix període de l’any anterior, destacant la davallada en robatoris amb força (-23%) o de robatoris amb intimidació (-12%).

També les dades mostrades per la Guàrdia Urbana marcaven baixades percentuals en actuacions de seguretat ciutadana, civisme i ordre públic en aquest període. Entre elles, les  relacionades amb la convivència a comunitats. També s’ha fet una destacada tasca en la prevenció d’ocupació d’immobles, ja que la policia local ha evitat l’ocupació en 17 dels 33 casos detectats. A més de campanyes informatives i inici de sancions en noves normatives com ara l’ús de patinets i vehicles VMP.

La coordinació entre els cossos és sempre un fet remarcable que ens beneficia a tots i totes, com també ho és el fet de disposar de noves tecnologies: l’App de seguretat ha experimentat un increment de descàrregues i la plataforma ‘A prop Teu’ marca també una evolució positiva. La sensació de seguretat és molt personal, però les dades objectives marquen una tendència clara a la baixa en el darrer any.

L’esforç de coordinació entre els cossos policials és un factor determinant actualment. La capacitat de reacció i adaptació que han mostrat en aquesta època és també un aspecte que cal posar en valor  i que augmenta la nostra percepció individual de seguretat.