Les Veus de Cornellà

Les persones de Cornellà són el nostre principal patrimoni, són el nostre ADN i el principal capital mitjançant el qual la ciutat avança cada dia. Amb el seu treball, esforç, compromís i complicitat encetem projectes que repercuteixen dia a dia en fer una comunitat millor. A Cornellà tenim la sort de comptar amb moltes persones que s’impliquen i que de diferents formes i ens diferents àmbits ens ajuden a fer ciutat. Per això, volem aprofitar, aprendre, compartir i donar-les veu. I ho fem posant en marxa Les Veus de Cornellà, una plataforma amb la qual volem que totes aquelles persones de Cornellà que treballen per la ciutat comparteixin amb tothom, els seus coneixements, visions del món, experiències i propostes. Serà un cicle de conferències i de diàleg obert que iniciarem el proper 28 de febrer, amb la visió de dos corresponsals de premsa de Cornellà que han estat testimonis d’esdeveniments i altres cultures. Comptarem també, amb l’esperit d’escriptors, de professors, de sociòlegs, matemàtics...Una llarga llista de persones, que viuen i s’entusiasmen amb el que fan. Posarem en valor tot aquest patrimoni i el compartirem perquè el talent és el passaport per a un futur millor.