Llei de millora de barris

Aquest mes es constituirà formalment el Comitè d’Avaluació del Projecte Integral de Fontsanta, que va ser seleccionat per la Generalitat de Catalunya per tenir el finançament del 50 % del conjunt d’actuacions que l'integren, en un període de cinc anys. Es constitueix als efectes de donar compte de les intervencions realitzades durant aquest primer any de vigència, en què ja s’han realitzat les obres de millora del local del carrer Gandesa per l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Fontsanta-Fatjó, i estan en execució les obres de rehabilitació dels vestidors i altres dependències del camp de futbol del barri. L’exercici de donar comptes del que es fa és un bon exemple de bones pràctiques que va introduir la Llei, i permet poder explicar a la representació de les Entitats i a la Generalitat com s’estan executant els projectes.
Fontsanta ha experimentat una gran transformació des que es van construir els primers quatre blocs que li van donar el “nom”, pels anys 70 del segle passat; però requeria un nou impuls que la Llei de Barris ha facilitat, fonamentalment per resoldre definitivament el problema endèmic dels primers quatre edificis del barri i millorar la cohesió social.