Més inversions en el barri Riera per millorar i ampliar equipaments d’Educació i Civisme

El sector de l’Avinguda Baix Llobregat (Sector Ribera Salinas) disposa d’un conjunt d’equipaments educatius, esportius i culturals, impensable fa tant sols 10 anys. En ell tenim entre altres un gran parc esportiu (de nova construcció), que compta amb una pavelló polivalent per a la pràctica de diferents esports de pista, una gran piscina, coberta i a l'aire lliure, un gran gimnàs on es poden dur a terme diverses especialitats, un bar-restaurant, i dos centres educatius (el CEIP Abat Oliba i l’Escola Bressol Edelweiss) amb més antiguitat.
Pel que fa al primer, creia que l'equipament permetia poder ampliar la seva oferta educativa i lúdica, amb la reforma i millora del seu interior per ubicar un Centre Cívic i una Ludoteca per poder dotar el barri Riera i també al Centre de nous equipaments que fins ara no disposen; complementant la seva oferta esportiva, que actualment compta amb més de 3000 usuaris.
Pel que fa al segon, era necessari (com ja he comentat en un altre article) ampliar la zona de patis de l’escola bressol i resoldre els problemes d’accessibilitat del Centre d’Infantil i Primària, remodelant també les seves instal•lacions esportives i condicionant tota la parcel•la, que resta completada amb la construcció d’un nou camp de futbol. Més de 600 alumnes es beneficiaran d’aquesta actuació.
Aquestes dues importants intervencions requerien d’una inversió pública important, que havíem pensat fer més endavant, però el Fons Estatal ha anticipat la seva execució.
Les obres d’aquestes dues intervencions tindran una durada d’uns set mesos aproximadament, i hi intervindran més de 48 treballadors que en conjunt comportaran més de 8640 jornades laborals. El pressupost global de les dues intervencions ascendeix a un total de 1.776.813,70 Euros (el Parc Esportiu 1.279.416.73 Euros i el CEIP 497.396.97 Euros).
Son dues grans inversions pensades per al futur que seran una realitat a l’any 2011, que consolidaran encara més la façana Sud de la ciutat.