Mesures que milloren la nostra qualitat de vida

La setmana passada, al Ple Municipal, vam aprovar inicialment l’Ordenança relativa a la restricció de circulació de determinats vehicles al sector de la ciutat situat dins de l’àmbit de les Rondes de Barcelona, amb l’objectiu d’ impulsar la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de l’àrea metropolitana i combatre la contaminació atmosfèrica.
Des de l’1 de desembre del 2017, la Zona de Baixes Emissions de l’àmbit de les Rondes de Barcelona està operativa i s’activa en cas d’episodi de contaminació atmosfèrica per NO2. A partir de l’1 de gener de 2020, la Zona de Baixes Emissions permanent funcionarà en horari laboral de dilluns a divendres, de 7.00 a 20.00 hores, afectarà als vehicles més contaminants i es proposaran excepcions i autoritzacions puntuals.
Es tracta d’una mesura important, que segurament ens podrà suposar algun trasbals personal, però si tenim en compte les repercussions i beneficis que reportarà de caràcter medioambiental i en la nostra salut és important posar-ho en marxa i valorar-ho positivament.
La implantació de la Zona de Baixes Emissions permanent, amb una superfície de 95 km2, inclou Barcelona i àmbits dels municipis circumdants a les rondes de Sant Adrià del Besòs, L’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat. Amb aquesta mesura es vol reduir el 15% de la contaminació de l’aire que respirem a les zones de major trànsit i vetllar per la salut de les persones que vivim en aquestes zones.

D’altra banda, a principis de setembre, posàvem en marxa la renovació de l’Ordenança Municipal de Circulació, amb l’objectiu de regular la mobilitat de nous aparells de locomoció com ara els patinets o les bicicletes elèctriques, fonamentalment. Una normativa que té com a objectiu fonamental protegir al vianant i regular les noves formes de mobilitat. I remarcant, en aquest sentit, que per a nosaltres és prioritària la seguretat i comoditat dels vianants, perquè un espai públic compartit ha de ser, sobretot, segur.
Aquestes i d’altres mesures que impulsem i treballem de forma transversal són part de la nostra responsabilitat com a administració que vetlla pel benestar i la qualitat de vida de les persones i de la ciutat en general. Amb les capacitats competencials que tenim la nostra finalitat és fer del nostre espai de convivència: la nostra ciutat, un espai sostenible, saludable, amable, respectuós i còmode on viure i conviure.