Millorem la ciutat a l'estiu

L’estiu, a més de més temps lliure i de més calor, també és habitual conviure amb obres que es duen a terme en carrers i en alguns equipaments per aprofitar que hi ha una baixada de l’activitat habitual. Ens toca agafar-ho amb paciència, i ser conscients del que implica millorar l’espai públic, i que tot reverteix en millors prestacions en poques setmanes. Algunes obres ja estan en marxa, haureu vist l’skateparc que s’està acabant al costat de l’estació de Renfe, la reforma de la piscina de Can Millars, el col·lector IV que s’està reparant, a la zona alta de la Gavarra, el nou gimnàs de l’escola L’Areny... i altres millores en escoles i instituts, sobretot , o l’acció de renovació de barris amb les brigades exprés, que ha començat a Sant Ildefons.

Mentre totes aquestes petites accions es van veient, també és el moment de planificar actuacions ambicioses. Tot el que ara fem ens revertirà, i alhora es van perfilant actuacions integrades al projecte Cornellà Natura, que està inspirat per una idea de transformació integral de la ciutat, i per això té un horitzó de temps llarg, fins al 2026: es tracta de transformar espais comuns, vertebrar el verd urbà al voltant dels recorreguts que fem per dins la ciutat, unir i envoltar els barris de més natura i d’espais comuns més verds i amables.