Mobilitat, seguretat i un futur sostenible

 Aquests dies estem enmig de la Setmana de la Mobilitat, encara que les circumstàncies l'han fet una mica diferent. Per un cantó la Baixcicletada s'ha convertit en un repte a les xarxes que encara és actiu, i per l'altre, és una bona oportunitat per apuntar les diferents mesures que hem posat en marxa darrerament per fer més segurs els carrers, i fomentar la mobilitat sostenible, també inscrites en la lluita contra la pandèmia de la Covid-19.

Les mesures de pacificació del trànsit en alguns carrers s'han sumat a la creació de carrils de convivència, per ampliar l'espai per als vianants, com és el cas a la carretera de l'Hospitalet, Torras i Bages, av. República Argentina o Bonestar. En els dos darrers casos, ja hem previst incloure-les al proper pla d'inversions perquè deixin de ser provisionals. També es va ampliar el tall d'alguns carrers, els 'Diumenges sense cotxes', del diumenge al matí, a tot el cap de setmana.

I també s'estan fent avenços importants en la creació de la xarxa de carrils bici a tot el municipi, el més recent entre Almeda i la zona industrial i d'oficines, a més d'altres de compartits, sumat a millores en l'accessibilitat de parades d'autobús, i la creació d'aparcaments d'intercanvi amb el transport públic.

La Setmana de la Mobilitat són uns pocs dies, però les mesures que s'han pres tindran gran abast en el temps, perquè aquestes millores serveixen sobretot per construir un entorn més sostenible per al nostre futur, que repercuteixi positivament en la nostra salut durant molts anys.

Guia de mobilitat sostenible