Naturalitzar i humanitzar les ciutats


Dissabte es va obrir al públic la mostra “Cornellà Natura dins d’una Metròpolis verda”, a la plaça Europa. Una mostra que hem produït en col·laboració amb l’AMB i on es pot veure l’evolució i els objectius metropolitans per fer ciutats més sostenibles; així com el nostre projecte Cornellà Natura del que ja he parlat en alguna ocasió i que es fonamenta en tres pilars: naturalitzar la ciutat, transformar la seva mobilitat i millorar la seva qualitat ambiental. Amb actuacions que s’encaminen a fer una ciutat més verda i més propera als que hi vivim.

Evidentment no és una tasca fàcil, però hem de recuperar la dimensió humana de les ciutats per garantir que aquestes siguin precursores d'igualtat i d'una adequada sostenibilitat i qualitat de vida. Això significa un canvi de conceptualització en tots els àmbits. A nivell de concepció de l'espai públic s'ha de tenir en compte la cohesió urbana i l'equilibri entre la mobilitat, la sostenibilitat i la socialització. Recompondre i remodelar les ciutats, atenent i escoltant les necessitats i opinions dels les persones, amb l'objectiu que serveixin per socialitzar i crear vincles i àmbits de convivència. Amb una mobilitat més sostenible, amb amplis espais verds i per als vianants o amb la recuperació de vegetació en zones de menor dimensió, que permetin crear ciutats càlides, respectuoses, inclusives i acollidores. És evident que si es fan més espais per a les persones es tindrà més vida pública. Cal tornar a mirar l'espai públic com el cor de la vida moderna. El futur urbà s'està construint cada dia i és aquí on els poders públics i els ciutadans hem de mostrar tota la nostra força per sumar i progressar adequadament amb la finalitat d'aconseguir un equilibri entre l'entorn urbà, l'espai natural i les persones. Només així serem capaços de construir ciutats tangibles madures i combatives que sàpiguen salvar, acollir, integrar i respectar.
Aquest és el nostre objectiu, que teniu la possibilitat de veure a l’exposició, que es pot visitar tots els dies, fins el 4 de juny, entre 9.00 i 20.00 hores, és participativa i permetrà veure i tocar elements com: horts, caixes-niu, plaques solars, fanals LED… A més, inclourà visites guiades escolars, i els diumenges, farem activitats familiars.