No abaixem la guàrdia

Al ple de l’Ajuntament del mes de gener vam aprovar una moció per unanimitat dels grups polítics, sol•licitant que no es traslladi el jutjat especialitzat en violència masclista (VIDO) fora de la ciutat, tal i com ha proposat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La proposta planteja que aquests jutjats desapareguin no només a la nostra ciutat, sinó també, a altres quatre poblacions, i quedar-nos tan sols amb dos jutjats de referència a la comarca, un a Sant Feliu i l’altre a Gavà.
Aquest model suposaria ampliar i agreujar la situació de vulnerabilitat de les dones víctimes de violència a la comarca, ja que la redistribució del sistema d’atenció judicial no pot anar en detriment de l'atenció de proximitat a les víctimes de violència masclista.
Considerem que es tracta d’una mesura poc raonada i raonable, tot tenint en compte que malauradament les estadístiques augmenten any rere any i que el que s’ha de fer és tot el contrari, reforçar aquests jutjats i oferir més recursos en aquesta matèria. Cal afavorir els mitjans perquè les víctimes tinguin a prop els òrgans judicials i generar nous mètodes que ens permetin treballar conjuntament i des de la proximitat. La confiança, l’atenció personalitzada i una resposta ràpida són fonamentals en aquesta lluita i no podem fer ni un pas enrere.
Hem traslladat aquesta petició al Ministeri de Justícia i a la Conselleria de Justícia de la Generalitat, perquè aquest jutjats es van posar en funcionament precisament d’acord amb la Llei Orgànica1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, amb la intenció de facilitar a les víctimes no tan sol el procés de denúncia, si no també accelerar el procediment, tenint en compte que moltes dones acostumen a no denunciar o a retirar les denúncies.
No podem abaixar la guàrdia. I no en podem permetre NI UNA MÉS!