Per mantenir els compromisos amb Cornellà

Estem pendents de l’entrada a tràmit parlamentari del pressupostos de la Generalitat per a 2013, motiu pel qual en el darrer ple municipal es va votar, i aprovar, una moció que detalla un seguit d’inversions pendents a la nostra ciutat, compromeses, i que segueixen sense dotació. És una moció que defensa la ciutat de Cornellà, i que lògicament es planteja ara, quan estem pendents de si el Govern presentarà aquests pressupostos. No és, vull subratllar, una moció contra ningú.
Tenim senzillament l’obligació de plantejar les necessitats d’aquesta ciutat, en els àmbits que li correspon al Govern, especialment en temes de benestar, educació i cultura. I també ho farem si cal amb els pressupostos generals de l’estat, en allò que ens afectin dels temes que li corresponen, per exemple ocupació i dependència.
Volem reivindicar que es tinguin en compte les necessitats d’inversió de Cornellà, conscients, sí, de la situació actual, però també dels compromisos adquirits. Si no ho féssim, tindria la sensació que no fem prou per defensar els interessos de la nostra ciutadania. Tampoc amago que hi ha acords que ja s’havien compromès amb el govern anterior que tampoc es van arribar a concretar. Tenim prou maduresa per entendre que hi poden haver prioritats, i no és el nostre estil estar instal•lats en la queixa, només recordem que amb els pressupostos municipals també hem fet un esforç en els darrers anys, en ocasions avançant els diners compromesos. També creiem, i reclamem, que s’estableixi un calendari per liquidar el deute que la Generalitat manté amb l’Ajuntament, sobre els 9 milions d’euros.
Aquestes inversions han de cobrir les necessitats de la ciutat, han finançat la creació d’equipaments que feien falta i que volem mantenir, i és indiscutible que els governs han de prendre decisions atenent en primer lloc a les necessitats de la ciutadania. És, per tant, un esforç que cal fer.