Per una educació inclusiva i igualitària

El número del Cornellà Informa de febrer està dedicat a l’educació i les diferents opcions formatives que s’ofereixen als milers d’infants i joves de la ciutat - així com a la població adulta-, tot just quan està a punt de començar el procés de jornades de portes obertes per a les famílies.
El ventall educatiu de la nostra ciutat és molt ampli, variat i versàtil. A les meves visites periòdiques als diferents centres veig que s’està treballant amb molta rigorositat i professionalitat i, malgrat que els recursos moltes vegades no són els adients, es supleix amb la imaginació i el treball dels equips docents. Prova d’aquest treball són els reconeixements que estan aconseguint alguns centres en diferents àmbits, i l’esforç per adaptar-se a les noves necessitats en camps com la tecnologia, la ciència, el medi ambient o la diversitat.
L’educació és el millor patrimoni que podem deixar als nostres fills i filles i l’instrument més poderós per fer persones lliures i crítiques amb capacitats i valors. I per nosaltres, com a administració local, és important crear projectes i línies de treball que complementin i enriqueixin l’educació reglada, i que impulsin una societat cada cop més justa i igualitària. Per això, els nostres pressupostos en l’àmbit de l’educació i la cultura són de les partides més destacades, amb projectes de suport com ara el ‘Cornellà Aprèn’, l’Educar per Créixer’; o d’altres de caire transversal com el Pla Ciutat de la Lectura, les biblioteques, l’Escola d’Humanitats, la de música o el mateix Citilab, entre d’altres.
L’educació no pot ser, com alguns creuen, un instrument polític. El dret a l’educació és un dret fonamental amb el que tots i totes hem d’estar compromesos i vetllar perquè sigui igualitària i inclusiva, que promogui la dignitat personal i el desenvolupament ple com a persones lliures.