Pluralitat d'esforços treballant per a les persones

A l’Acord Social 2012-2016 reunim el màxim de veus pertanyents als agents socials i econòmics de la ciutat amb un objectiu: lluitar junts contra la crisi. Dues coses penso que són importants assenyalar: primer, que aquesta pluralitat és la seva principal força, perquè si el compromís fós únicament de l’Ajuntament, hagués estat un esforç curt i estèril. I en segon lloc, que les persones d’aquesta ciutat ni volen ni atendrien un grup de gent que senzillament es dediqui a fer declaracions, calen fets i decisions que ajudin a les persones.
Aquest és l’esperit de l’Acord Social. Sota el seu paraigua, hem aconseguit posar en marxa accions que persegueixen aquest gran objectiu, millorar la situació de les persones més vulnerables. A finals de 2012 hem dut a terme una reunió de repàs de les accions realitzades amb les entitats subscriptores, crec que les més significatives són les que faciliten l’accés a un treball temporal en diferents projectes inclosos en el nostre propi “Pla d’Ocupació” (més de 200 persones pel que fa a l’any 2012), 30 cursos de formació i la configuració del Mapa de Capacitació professional, en temes d’ocupació; així com la creació de la Botiga Solidària, que ha redistribuït tones de menjar durant aquest Nadal, i la creació del servei de mediació hipotecària, que ja ha aturat 16 desnonaments.
Som conscients de que no podem resoldre tots els problemes dels veïns de la ciutat, però amb els nostres propis recursos busquem alleujar la situació d’algunes de les famílies que pitjor ho estan passant. Aquestes són les prioritats que hem establert. Per sort, també tenim moltes entitats que estan implicades a donar suport a iniciatives a fer front a l’amenaça de la pobresa emergent que està trucant a la porta a moltes famílies de la nostre ciutat.
Tanmateix, el curs dels esdeveniments no és una línia contínua, si la situació econòmica no millora, mes a mes ens trobarem amb noves situacions complicades, i l’Acord Social, la pluralitat de veus i de visions que ens dóna, és el millor camí per posar tots els esforços que la nostra ciutat, i les persones que hi viuen, mereixen.