Posem fil a l'agulla en matèria d'habitatge

La greu crisi econòmica dels darrers anys lligada a la restricció dels crèdits, ha produït una davallada de la construcció d’habitatges qualificats. L’eclosió de noves problemàtiques i el context de canvi, juntament amb els limitats recursos per a les polítiques sectorials d’habitatge de les administracions central i autonòmica, han caracteritzat les polítiques d’habitatge dels darrers temps.
A la vegada, els ciutadans han vist com el seu poder adquisitiu baixava considerablement i la possibilitat d’optar a un habitatge de compra és, per a molts, una missió gairebé impossible, tant pels elevats preus com per tenir pocs recursos pel deteriorament del mercat laboral, així com per l’especulació i la falta d’oferta d’habitatges de lloguer a preus assequibles. És un peix que es mossega la cua.

Amb aquesta nova realitat és fa necessari un canvi de perspectiva i des del nostre àmbit, el local, volem reorientar la nostra política d’habitatge per intentar donar resposta a aquestes noves necessitats socials i perfils de ciutadans. Evidentment no hi ha solucions màgiques, però les actuacions s’han de focalitzar en aquests col•lectius, per garantir el dret a un habitatge digne a les persones i les famílies de Cornellà.

Entre els nostres objectius fonamentals: prioritzar el foment d’habitatge de lloguer social i també el protegit assequible; i per fer-ho treballarem amb el nou Operador Metropolità d’Habitatge Públic per cedir sòl en àrees de nova construcció per generar més habitatges d’aquest tipus; així mateix gestionarem amb els operadors privats opcions perquè puguin oferir habitatges assequibles protegits i també impulsarem mesures per fomentar la rehabilitació i millora del parc residencial ,entre d’altres. Mesures per poder arribar a disposar d’un parc de prop de 400 habitatges assequibles i de lloguer social.

No obstant, tot i així, cal evolucionar en la gestió del parc d’habitatges consolidat a fi de mobilitzar i rehabilitar bona part d’aquest i trobar solucions que atenguin les noves realitats.

La col•laboració amb les administracions públiques, hauria de ser també un pilar important que contribueixi a donar suport a les línies de treball que s’han assenyalat; reforçant fonamentalment a les polítiques de l'habitatge de lloguer i la rehabilitació, i l’obertura de línies de finançament suficients.