Pressupostos 2021: Millorar l’espai públic i avançar cap a una ciutat més cohesionada i sostenible

Aquest darrer post explicatiu de les directrius del pressupost de 2021, se centra en la partida destinada a la ciutat física, al model que estem desenvolupant en els darrers anys per impulsar una ordenació urbanística inclusiva i sostenible, que ens permeti articular i cohesionar els barris, i que faci dels nostres espais públics, veritables espais de convivència amb prioritat per al vianant i amb models sostenibles de mobilitat. Guanyant terreny al ciment, amb la naturalització i humanització dels nostres carrers, interblocs, places...

I amb aquest propòsit, tenim dues branques molt concretes: el manteniment i regeneració urbana i la innovació i naturalització dels espais.

El primer punt abasta la partida pressupostària destinada a la millora de l’espai públic i la política territorial, que suposa un 30% del pressupost aproximadament. Amb un total de 23 milions d’euros, per mobiliari urbà, jocs infantils, jardineria, manteniment de parcs, i neteja i recollida de residus, majoritàriament.

El segon àmbit, inclou  tot el que té a veure amb la nova perspectiva d’avançar cap a un model urbanístic naturalitzat, inclusiu i sostenible, amb el projecte del Cornellà Natura com a eix central i amb nous programes com el de Projectes Urbans o el de Reforesta Natura i Renovació d’Arbrat i Espais Verds, que significaran un nou pas endavant.

A la nostra retina ja hem fixat aspectes clarament tangibles i que hem normalitzat, com la limitació de la velocitat a 30km a diferents carrers, la naturalització i reordenació de l’avinguda dels Alps, els carrils segregats i els carrils bici, la peatonalització del carrer Verge de Montserrat, l’ampliació de voreres a diferents carrers, la reforestació de l’avinguda de Sant Ildefons en la part superior, les millores de jardins i places al llarg de l’avinguda Baix Llobregat o la remodelació d’espais verds i els nostres parcs, entre d’altres.  Aquest any ja han començat a veure la llum alguns projectes com la remodelació de la C-245, més coneguda com la carretera de Sant Boi, que connectarà la ciutat amb altres municipis de la comarca a través d’una gran avinguda o l’ampliació de la xarxa pedalable a la ciutat, i al llarg de l’any començaran altres com la segona fase  de l’avinguda dels Alps, la remodelació de diferents carrers i les millores en l’enllumenat, etc.

L’ordenació urbanística estableix la pauta de l’evolució social, econòmica, cultural i ecològica de la ciutat amb l’objectiu d’avançar cap a un desenvolupament més racional i sostenible del territori i de garantir la qualitat de vida de les persones, i per això, creiem que és fonamental aquest canvi de paradigma que estem impulsant en els darrers anys i que continuarem promovent.