Protegir els més vulnerables

Fa uns dies vam renovar el nostre protocol amb Aigües de Barcelona per afrontar l’emergència en l’àmbit de la pobresa energètica, donant continuïtat al conveni signat el març del 2017 i d’acord amb la Llei de Pobresa Energètica. L’objectiu d’aquest conveni no és un altre que oferir garanties de subministrament d’aigua a persones de la ciutat que no la poden pagar per manca de recursos econòmics. Un total de 1.600 famílies s’ha vist afavorides per aquesta iniciativa. 

A Cornellà portem molt de temps lluitant contra la pobresa en les seves múltiples accepcions, treballant perquè ningú es quedi enrere. I aquest acord se suma a altres iniciatives promogudes a la ciutat per fer front a aquestes situacions i perquè tothom tingui garantits els subministres bàsics.

La crisi de la Covid-19 ha tornat ha mostrat l’ extrema vulnerabilitat d’alguns grups socials. Una vulnerabilitat que hem intentat frenar amb mesures concretes, com ara la creació d’uns Fons de Contingència per actuar de forma ràpida, l’impuls de l’Oficina d’Eficiència Energètica, l’acord de col·laboració  amb el Gremi d’Instal·ladors del Baix  Llobregat per atendre les llars més vulnerables, així  com l’impuls de l’Oficina Local d’Habitatge, per treballar la mediació entre llogater i propietaris per evitar desnonaments,  entre d’altres mesures.

No tenim competències en molts àmbits, però el que si tenim és l’ambició de treballar per les persones de la nostra ciutat, i per això, el nostre compromís és i ha de ser trobar punts de convergència, establir ponts i treballar conjuntament amb altres administracions, amb empreses i agents que ens permetin garantir a les persones els seus drets bàsics.