Recuperem la confiança

Ha passat ja la Festa Major, uns dies de festa encara una mica diferent, però que ja ha significat un cert retrobament amb la vida al carrer i les activitats d’entitats que, de mica en mica, van aconseguint que tot sigui el més ‘normal’ possible, i he de dir que mantenint la prudència i la responsabilitat. Veiem el retrobament, progressiu, amb la cara més humana de la ciutat, amb la manera de viure i de compartir que protagonitza i caracteritza a Cornellà, i que en bona part la defineix. Veiem, clarament, que estem recuperant la confiança.

Precisament, fa poques setmanes, es publicaven els resultats d’una enquesta encarregada per l’Ajuntament per valorar la gestió municipal, els interessos i preocupacions de la ciutadania.

L’enquesta és molt completa, molt àmplia, i ens podem quedar amb els titulars que publiquem a la web o al Cornellà Informa. Però si volem analitzar-la en profunditat, hem de poder mirar en perspectiva que, després d’un any molt difícil, la valoració que fan els enquestats de la ciutat, d’allò que demanen de l’acció municipal, o de les seves pròpies expectatives pel que fa al futur, no han canviat tant respecte de l’última enquesta similar.

És a dir, som perfectament conscients de la incertesa i fins i tot l’angoixa que la pandèmia ha provocat durant l’últim any, però també està clar que hem sabut respondre a la situació com a ciutat. No només per l’acció municipal, també, i sobretot, a través dels llaços comunitaris, de les mateixes xarxes que la ciutat, el barri, l’entorn familiar i personal, han pogut establir.

Veiem respostes que plantegen com a prioritats, de cara al futur, insistir en projectes artístics i culturals, en activitats infantils, en projectes i equipaments per a la tercera edat. Es continua valorant la qualitat de vida que tenim, els transports i equipaments, els espais verds que anem guanyant gràcies al projecte Cornellà Natura. La gestió de l’Ajuntament millora la nota, també hi ha lloc per consideracions més personals com el grau de satisfacció de viure a Cornellà, o la identificació amb la ciutat, es mantenen en termes positius per a prop del 90% d’enquestats...

Una enquesta és una fotografia d’un moment concret, però penso que és important valorar-la amb franquesa. De la mateixa manera que n’extreiem conclusions per definir polítiques d’acció durant els pròxims anys, hem de ser madurs per assumir amb esperança els reptes que vindran, posar-nos a treballar per poder donar fonaments sòlids a un futur millor, i l’optimisme és la millor manera d’encarar-lo.

 

Link a l’enquesta