Reprendre l’agenda des de la prudència

Des de divendres tenim noves restriccions per intentar frenar els contagis experimentats les darreres setmanes per la Covid-19. La responsabilitat individual i col·lectiva torna a ser clau per evitar reviure la dolorosa situació de fa uns mesos, perquè no ens ho podem permetre ni personalment, pel desgast psicològic que comporta, principalment a la nostra gent gran i als grups de risc; ni com a comunitat, pels costos econòmics i socials que suposa.

Per això, torno a apel·lar a la responsabilitat tant institucional com personal. Perquè per fer front a això és important i imprescindible ser coherents i conscients de tot el que està en joc.

I amb aquest escenari, hem de trobar l’equilibri just entre la protecció a les persones i l’impuls als projectes econòmics i de progrés que ens permetran sortir d’aquesta pandèmia amb més recursos i noves formes d’entendre i pensar les economies i les nostres ciutats.

Un d’aquests  projectes és l’inici de les obres que permetran la transformació de la c-245 en un vial més urbà i sostenible, una antiga reivindicació municipal, que beneficiarà a més de 350.000 persones de cinc municipis metropolitans, des de Cornellà fins a Castelldefels. La nova C-245 millorarà la vertebració dels municipis per on transcorre i, a més, permetrà un tràfic més fluid del transport públic amb la creació d’un nou carril bus i una via pedalable.

A escala municipal, la nostra agenda tampoc no s’atura, amb les adaptacions necessàries per la pandèmia, però amb la mirada posada en projectes que beneficiïn al conjunt de la ciutadania i que permetin, també, millorar la nostra qualitat de vida. En l’agenda continuem donant impuls al projecte Cornellà Natura per fer de la ciutat un entorn cada cop més sostenible que prioritzi als vianants i els mitjans de transport nets.

També sobre la taula projectes de dinamització de l’economia (del comerç local, de les petites empreses), d’impuls social, urbanístic, cultural i educatiu, entre d’altres, perquè la màquina no es pot aturar, hem de continuar donant resposta a les necessitats de les persones i de la nostra ciutat.