Sales d'exposicions a la ciutat

La societat necessita l’ull atent i la mirada crítica i oberta dels artistes, que ens ajuden a descobrir noves dimensions i perspectives en tot el que ens envolta. I la ciutat necessita espais expositius que puguin donar sortida a aquests fets culturals, l’art, l’experimentació i també la divulgació. Per això disposem de sales amb personalitats diverses amb capacitat per acollir propostes que responguin a un o altre tipus de prisma. És el cas del Museu Palau Mercader, de l’Espai d’Art Moritz, del Castell, o d’altres espais en centres cívics, biblioteques i algunes vegades amb mostres itinerants al carrer, que també juguen la seva funció. Precisament a partir d’aquest dijous tenim l’oportunitat de conèixer les propostes d’un artista de Cornellà, Siscu Colominas, al Castell, una sala que s’ha obert a la ciutat i als artistes d’aquí, posant-los a l’alçada de qualsevol creador consagrat, i fent-ne així una plataforma de coneixement i de consolidació. El vincle entre ciutat, artistes i una sala que és de tots, que la vam recuperar entre tots, aporta exposició a exposició nous capítols que enriqueixen la nostra història.