Tecnologia punta en una marquesina d'autobús

L’altre dia em van confirmar que la marquesina de bus que hi ha a la carretera d’Esplugues a prop de la Plaça de l’Església, és una de les més avançades tecnològicament que hi ha actualment a Catalunya.
Feia temps que es treballava per aconseguir que a Cornellà fos un dels primers llocs a instal•lar-se i finalment avui ja és una realitat. A part de tenir un disseny atractiu, la marquesina està alimentada per plaques solars incorporades al seu sostre. La pantalla informativa digital, on els usuaris poden saber el temps que manca per arribar els autobusos de totes les línies que paren en ella, és accessible per a les persones amb discapacitats visuals, que poden accionar un altaveu amb el mateix comandament amb què accionen determinats semàfors.
Estic satisfet d'anar caminant cap a aquestes petites actuacions, de mica en mica, perquè anem aconseguint anar incorporant a la ciutat noves tecnologies més accessibles, de forma progressiva.