Tendència positiva de l’atur

L’atur va baixar a Cornellà el mes de novembre, segons el darrer informe sobre el mercat laboral de què disposem, un 1,5% respecte del mes anterior. Volia compartir aquesta dada positiva amb vosaltres, i valorar, al marge del descens puntual i les xifres absolutes, que la tendència dels tres darrers trimestres és de millorar lentament la situació. Hem de veure que, tot i les dificultats, es creen més llocs de treball dels que desapareixen. Això és un punt de suport molt important per ser positius davant la reactivació de l’economia i conseqüentment, de la situació de moltes famílies, al nostre país i a la nostra ciutat.