Tres acords en què demanem compromís i respecte per part de la resta d'administracions

L’educació dels més petits, en l’etapa de 0 a 3 anys, és un element estratègic i prioritari del compromís social d’una societat avançada i que vol progressar com és la nostra. Les darreres mesures de la Generalitat posen en qüestió aquest compromís, i les consecutives retallades de la seva aportació econòmica estan deixant en una molt mala situació el sistema educatiu, menystenint clarament el paper dels ajuntaments, han trencat acords i convenis signats i ens porten a una situació complicada, si no alarmant.
Ja ho vaig apuntar fa un parell de setmanes: determinades retallades posen en risc certs serveis, i els condueix a fer-los insostenibles. Sembla la Generalitat vol reduir la seva aportació a 1.000 euros per plaça i curs, quan ara ja només assumeix el 18% del cost d’una plaça d’escola bressol (i és l’administració plenament competent en matèria educativa, no ho oblidem). Els convenis s’han trencat unilateralment, l’aportació municipal per a aquest curs ha hagut d’augmentar per no carregar la pujada inesperada a les famílies, però si aquesta actitud es manté, és inevitable pensar que el curs que ve, les coses hauran de canviar.
Aquest posicionament de la Generalitat suposa un greu retrocés en la defensa de l’etapa educativa de 0 a 3 anys, i atempta contra la conciliació laboral i familiar. És més, la Generalitat encara no ens ha transferit l’aportació corresponent al curs actual, que serà, sembla, de 1.600 euros per plaça. Al darrer ple municipal hem aprovat una declaració, amb l’acord de tots els grups, per demanar a la Generalitat que assumeixi aquest compromís, i respecti el model de col·laboració de les lleis d’Educació i de Creació de Llars d’Infants de Qualitat.

També dijous passat el Ple municipal ha aprovat un acord referent a la retolació que el Ministeri de Foment ha col·locat a l’enllaç 609 de l’A-2, el cinturó del Litoral, a la zona de Riera. Després d’anys d’esperar la finalització de l’obra, el Ministeri ha demostrat molt poc coneixement al col·locar una senyalització obsoleta i que induirà a error els conductors que no coneguin la zona, ja que tot i arribar de ple al barri de Riera, els rètols indiquen la sortida com a “L’Hospitalet / pol. industrial de Cornellà”. Tot i fer les gestions oportunes abans d’acabar les obres, la delegació del Govern va decidir no tenir-les en consideració, i per això els fem arribar ara la nostra oposició formal a aquesta decisió.

I recordar-vos, per acabar, que com ja vaig avançar a aquest blog dilluns passat, que al mateix ple hem aprovat una declaració demanant al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya que acordi instaurar de nou el dispositiu de vigilància especial per a la seguretat del sector Famades a la sortida de les discoteques de la zona, així com oposar-nos a l’ampliació del seu horari de tancament, que ha decretat la Generalitat.