Un milió d'euros per a formació i ocupació

Les polítiques d'ocupació són la punta de llança de les actuacions incloses a l'Acord Social. Aquest any, l'Ajunament de Cornellà ha aconseguit un milió d'euros dels Plans Extraordinaris d'Ocupació Local, que permetran contractar durant aquest segon semestre a 164 persones. El guany és doble, perquè a més de facilitar feina durant aquest període a una quantitat tant important de persones, aquestes reben formació i capacitació que els permeten accedir a millors ofertes dins del mercat de treball.
En definitiva, accions de futur, projectes que volen significar un pas endavant en l'accés a l'ocupació de les persones aturades.