Una ciutat sostenible a l’horitzó dels pressupostos

La Setmana passada feia una introducció del que serà el pressupost municipal per a l’any que acabem d’encentar. Grosso modo vaig definir les principals línies de treball i avui em centraré en una elles: la transició cap a un model de ciutat cada cop més sostenible, verda i habitable. Es tracta d’un objectiu que continua la línia encetada en el mandat anterior amb el Projecte Cornellà Natura com a eix central, i que fixa, en un horitzó d’ aproximadament una dècada, els pilars per arribar a aquest model. Un full de ruta i uns plantejaments pels quals vam rebre un reconeixement internacional amb el premi European Green Leaf 2019.

Com ja vaig dir en el seu moment, el guardó és un estímul per seguir treballant en aquesta línea, i per continuar construint una ciutat sostenible i saludable des de la transversalitat, tot tenint en compte el rol social de l’espai públic com a escenari de relació i mediació ciutadana, però també com a espai net, incorporant la visió ambiental de forma amplia.
Més del 30% del nostre pressupost de 2020 estarà destinat a això des de diferents àmbits d’actuació. Més de 25 milions d’euros es destinen només al manteniment i millora dels nostres espais comuns: els carrers, les places, els parcs, els jardins i també els equipaments, la neteja i els residus. Així mateix, invertirem 1 milió d’euros en continuar impulsant els eixos del Cornellà Natura amb projectes com ara l’ampliació dels carrils bici, la millora de les zones verdes, el pla de protecció solar als parcs o el projecte ‘reforesta.Natura’, entre d’altres, per aconseguir el màxim de superfície verda i treballar-ne la connectivitat mitjançant els corredors verds. En paral·lel, el capítol d’inversions directes, amb un total de 5 milions d’euros i, la partida de més de 500.000 euros dels Pressupostos Participatius contemplen projectes en aquesta línia.

Posem en marxa tota la maquinària del pressupost convençuts i amb la tranquil·litat de poder tirar-los endavant gràcies a la situació financera municipal, assumint-t’ho gràcies als recursos propis, sense tenir en compte els pressupostos de la Generalitat o de l’Estat. Tenim clar el camí per construir i progressar cap a una Cornellà més verda i més humana. I en aquest camí és del tot imprescindible que tots i totes assumim el rol de ciutadans responsables, respectuosos i amb un compromís real i efectiu amb la ciutat.