Una sentència aclaridora i definitiva

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ens ha donat la raó respecte a la validesa de les llicències que vam atorgar a les sales de festes de la zona d’oci de Famades. Sempre hem defensat, per sobre de tot, els interessos dels veïns i veïnes de Cornellà, i aquesta sentència avala la decisió que en el seu moment van prendre de traslladar aquestes sales a la zona industrial, precisament per evitar el màxim possible qualsevol problemàtica. En qualsevol cas, també volem que les activitats d’oci en aquesta àrea es desenvolupin amb respecte i civisme i per això col•laborem estretament amb les forces de seguretat.