ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ

Responsable polític: Sergio Fernández Mesa

iconfinder-tick_green_1398912.png SECRETARIA GENERAL. Secretària general: Carmen Alonso Higuera

iconfinder-tick_green_1398912.png INTERVENCIÓ. Interventor: Joan Ramon Sagalés Guillamón

iconfinder-tick_green_1398912.png TRESORERIA. Tresorera: Fuencisla Bolea Capistrós

iconfinder-tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ EXECUTIVA DE SERVEIS CENTRALS. Responsable tècnica: Gemma Escofet Mata

iconfinder-tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS JURÍDICS. Responsable tècnic: Laura Pérez Gálvez

iconfinder-tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL. Responsable tècnic: Maria Jesús Olmedo Bulnes

iconfinder-tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ INFORMÀTICA. Responsable tècnic: Òscar Toledano López

iconfinder-tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Responsable tècnica: Cristina Muñoz Gardeñas

iconfinder-tick_green_1398912.png OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ. Responsable tècnica: Roser Urban López

iconfinder-tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA. Responsable tècnica: Charo Campos Felguera 

iconfinder-tick_green_1398912.png UNITAT DE TRANSPARÈNCIA. Responsable tècnica: Maria Jesús Olmedo Bulnes