EDUCACIÓ, JOVENTUT I ACCIÓ CIUTADANA

Responsable política: Lídia Gómez Pla

iconfinder-tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I RECURSOS AL MÓN ASSOCIATIU. Responsable tècnic: José Santos Haba

iconfinder-tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ DE JOVENTUT. Responsable tècnica: María José Ramos Ibor

iconfinder-tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ D'EDUCACIÓ. Responsable tècnica: Sonia Broto Pérez

iconfinder-tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ DE FAMÍLIA. Responsable tècnica: Imma Muñiz Rodríguez