POLÍTIQUES SOCIALS, IGUALTAT I SALUT

Responsable política: Joana Piñero Romera

iconfinder_tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ D'ACCIÓ SOCIAL. Responsable tècnic: Enric Térmens López

iconfinder_tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ DE SALUT. Responsable tècnica: Adela García Trillo

iconfinder_tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ DE CONSUM. Responsable tècnic: Enric Térmens López

iconfinder_tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ D'IGUALTAT. Responsable tècnica: Núria Jiménez García