Mestre/a d'educació especial

Ordre de preferència per cobrir temporalment vacants i/o absències de MESTRE/A D'EDUCACIÓ ESPECIAL

Bases

Instància

Període de presentació d'instàncies: del 25/04/2019 al 06/05/2019 (ambdós inclosos).