Educador/a social

Ordre de preferència per cobrir temporalment vacants i/o absències d'EDUCADOR/A SOCIAL

Bases 

Instància

Període de presentació d'instàncies: del 27 de març fins al 5 d'abril de 2019 (ambdós inclosos).

Relació de persones admeses i excloses

Data de les proves: 19/09/2019

Resultats de la primera prova

Acta i ordre de preferència