Peons d'activitats culturals

Ordre de preferència per cobrir temporalment vacants i/o absències de PEONS D'ACTIVITATS CULTURALS


Bases

Instància

Període de presentació d'instàncies: del 30 de març al 5 d'abril (ambdós inclosos).

Relació de persones admeses i excloses

Data de les proves: 12/09/2019

Resultats de les proves

Puntuació total

Acta i ordre de preferència