Administratiu/va (2018)

Ordre de preferència per cobrir temporalment vacants i/o absències d’ADMINISTRATIU/VA (2018)

 

Bases

Instància

Període de presentació d’instàncies: del 13/06/2018 al 26/06/2018 (ambdós inclosos)

 

Modificació del tribunal

Relació de persones admeses

Relació definitiva de persones admeses

 IMPORTANT: Només s’acceptarà la documentació amb data fins al 30 de juny de 2018.

 

Resultats de la valoració de mèrits