Assistent/a infantil

Ordre de preferència per cobrir temporalment vacants i/o absències d'ASSISTENT/A INFANTIL

Codi de la Convocatòria: AIOP2126

 

Bases

Instància

Període de presentació d'instàncies: del 15/07/2021 al 28/07/2021 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment  per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal).

Relació de persones admeses

 

Data de la valoració de mèrits: 30/09/2021

Resultats de la valoració de mèrits

 

Ordre de preferència