Coordinador/a de serveis d'interpretació històrica

Ordre de preferència per cobrir temporalment vacants i/o absències de COORDINADOR/A DE SERVEIS D'INTERPRETACIÓ HISTÒRICA

 

Bases

Instància

Període de presentació d'instàncies: del 28/04/2021 al 11/05/2021 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment  per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal)

Codi de la Convocatòria: IHOP2124.

 

Relació de persones admeses

Data de la prova: 22/09/2021 a les 09:00 hores

Lloc: Ajuntament de Cornellà –Sala de Reunions (Plaça de l’Església s/núm. – 08940 Cornellà de Llobregat).

Les persones aspirants han de portar:

Informació COVID-19