Educador/a infantil

Ordre de preferència per cobrir temporalment vacants i/o absències d'EDUCADOR/A INFANTIL

Codi de la Convocatòria: EIOP2127

 

Bases

Instància

Període de presentació d'instàncies: del 21/09/2021 al 27/09/2021 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment  per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal).

Relació de persones admeses

Relació de persones admeses definitiva

 

Data de la prova: 15/11/2021 a les 10:00 hores

Lloc: Pavelló Espai Esportiu Sant Ildefons (Av de la Línia Elèctrica, 1 - 08940 Cornellà de Llobregat).

TEMARI DE LA PROVA

Resultats de la primera prova

 

Resultats de la valoració de mèrits

Resultats de la revisió de la valoració de mèrits i Ordre de preferència