Educador/a infantil

Ordre de preferència per cobrir temporalment vacants i/o absències d'EDUCADOR/A INFANTIL

Codi de la Convocatòria: EIOP2127

 

Bases

Instància

Període de presentació d'instàncies: del 21/09/2021 al 27/09/2021 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment  per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal).

 

TEMARI DE LA PROVA