Encarregat/da d’instal·lacions esportives

Ordre de preferència per cobrir temporalment vacants i/o absències d’ENCARREGAT/DA D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Codi de la Convocatòria: EIOP2135

 

Bases

Instància

Període de presentació d'instàncies: del 04/11/2021 al 17/11/2021 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal).

 

Relació de persones admeses i excloses

Data de la prova: 12/01/2022 a les 10:30 hores

Lloc: Centre Cultural Joan N. García-Nieto (carrer Mossèn Andreu 13-19 – 08940 Cornellà de Llobregat)

 

Resultats de les proves

Resultats de la valoració de mèrits

 

Ordre de preferència

Les persones aspirants han de portar:

Informació COVID-19