Informador/a de serveis socials

Ordre de preferència per cobrir temporalment vacants i/o absències d’INFORMADOR/A DE SERVEIS SOCIALS

Codi de la Convocatòria: ISOP2134

 

Bases

Instància

Període de presentació d'instàncies: del 25/10/2021 al 08/11/2021 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal).

 

Relació de persones admeses

Data de la prova: 15/12/2021 a les 10:00 hores

Lloc: Centre Cultural Joan N. García-Nieto. (C/ Mossèn Andreu, 19 – 08940 Cornellà de Llobregat)

 

Resultat de les proves

Resultat de la valoració de mèrits

 

Ordre de preferència