Inspector/a de serveis

Ordre de preferència per cobrir temporalment vacants i/o absències d'INSPECTOR/A DE SERVEIS

Codi de la Convocatòria: INOP2129.

 

Bases

Instància

Període de presentació d'instàncies: del 21/09/2021 al 29/09/2021 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment  per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal)